Diet Huber

1924

De Reus Pak-yn-Pak-op

De Reus Pak-yn-Pak-op
dy hie in keale kop.
Hy siedde der wat gerskes op
wat blomkes en wat hjouwer

v