Tiny Mulder

1921

Jericho

jou stille rein ús
jou ús stille parken
om ienkear op in skiere oktoberdei
sa tusken fiif en seis neimiddeis
...

v