Cornelis van der Wal

1956

 

Gjin hichteferskil

Jonge dreau op in flot

it sleauwe tinken bedel

v