Monthly Archives jannewaris 2011

Andrea Chenier, Giordano

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=N7kPHMpuLxc[/youtube]

Besprek Elske Kampen, Fan glês it brekken

Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad, 29-01-2011

Besprek Baukje Wytsma, Sân Wylgen

Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad, 28-01-2011

Koos, Snip en Snap

No, it is my wat. Foar it earst in boek fan Koos Tiemersma yn ‘e hûs. Tiemersma, eks- Frysktalich  skriuwer, mar nuver genôch dochs oanfierder fan de Fryske skriuwers, as foarsitter fan It Skriuwersboun, hat syn boek De Mjitte, dat no nuver genôch Ien is in swalker hjit, fergees beskikber steld om del te laden, […]

Besprek Sprankeskyn, Abe de Vries

Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad, 27-01-2011

Besprek Albertina Soepboer

Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad, 26-01-2011

Besprekken Dam bywurke

Mei Harmen Wind: Heechtiid. Klik hjir.

Pake post-punk fertelt

It is gefaarlik, alteast foar my persoanlik: de muzyk fan Joy Division. Der hawwe tiden west – doe wie der noch gjn ynternet, gjin cd’s, lit stean mp3’s, leave jonges en famkes – dat ik de twa grutte LP’s fan dizze groep út Manchester efterinoar griis draaide. Dagen lang. Krekt dizze dokumintêre sjoen. Nee, net […]

Dichters yn it sop

Drok mei in skriuwprojekt, dêr’t jo moarn it earste rissultaat fan lêze kinne. No noch Geheim. En ja ja, ik hie dit ek wol lêzen: “27 jannewaris: Gedichtedei. Yn Tresoar wurdt tongersdei 27 jannewaris in symposium hâlden oer de nijste technologyske ûntjouwingen om it boek hinne, ‘Het boek in de e-wereld’. Yn 1968 waard yn […]

Tresoar lit it wer ôfwitte by Gedichtedei