Monthly Archives febrewaris 2011

Rotte nasy

Hjoed nei Tresoar ta west, de bibletheek, goed te begripen. Ik sil der foarearst allinnich noch om dy reden hinne gean, boeken dus. Foar de rest hawwe se it dêr by my goed bedoarn. Mar lit mar. Haw moaie boeken liend, ik sil it der meikoarten faaks noch oer hawwe. Hie ek moaie muzyk op […]

Snein fan stúdzje en skriuwen

Bin wer hielendal yn de astrology, de âldste wittenskip, sa’t jo witte. In stúdzje dêr’t jo nea op útsjoen reitsje. En it hat neat sweverichs, alteast net sa’t ik it benaderje. Ik gean hieltyd mear oer nei de klassike astrology, lykas beskreaun troch William Lilly en fierders komt ek wer de jyotish nei boppe, de […]

Gênante, vallende mannen, in een wonderbaarlijk evenwicht

Ha goeie. Wie jo dat ek al opfallen? Ik fyn it in bytsje sjenant om it der oer te hawwen. Se soene dochs better witte moatte. Mar ik moat it dochs registrearje, in oar docht it net. Ik haw it oer it resinsjebelied fan de Leeuwarder Courant, ek wol Ljouwerter Krante neamd. It is dêr […]

Rys foar dôven

Ik hie in pear dagen gjin televyzje, dat wol sizze: gjin ûntfangst. Siet efkes tusken twa oanbieders yn. Dat wat dogge jo dan: jo brûke de kompjûter noch mear as oars om it nijs by te hâlden. Fansels in soad nei de Ingelsktalige Aljezeera sjoen, mei ûnder oaren kranksinnige diktators yn lûd en byld. Mar […]

Gedicht út Kristus Pavlov

Al earder yn de picture: it lêste gedicht út myn nije bondel Kristus Pavlov, oer in wykmannich yn de winkel. Nuver filmke, yndied. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RDpCRsgRyAM[/youtube]

Gjin BF…

No, ik bin tige teloarsteld en mankelyk. Wêr is it allegear goed foar? Jo dogge jo bêst, mar dan docht ynienen bliken dat jo gjin Bekende Fries binne! Dan sakket de grûn ûnder jo fuort en wolle jo allinich mar nei treurige muzyk harkje. Mar al earst bamy opwaarmje. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CVJH3pe74W0&feature=fvst[/youtube]

Besprekken Eppie Dam bywurke

Mei Abe de Vries: Sprankeskyn. Klik hjirre.

Omrop Fryslân: propaganda foar PVV + antwurd omrop

Ik haw niiskrekt in mail oan de redaksje fan it *kuch* kulturele radioprogramma Buro de Vries stjoerd. Fan Omrop Fryslân, jo kenne it wol. Gjin oandacht dus foar Fryske literatuer, mar wol foar ekstreem rjochtse Grifformearden. Hjir nei te harkjen, mar dat soe ik better mar net dwaan. Ald-SGP’er Otto van der Galiën, de motor […]

The Conqueror Worm, Edgar Allan Poe

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lTVon7q9eTo&feature=player_profilepage[/youtube] The Conqueror Worm, Edgar Allan Poe Lo! ‘t is a gala night Within the lonesome latter years! An angel throng, bewinged, bedight In veils, and drowned in tears, Sit in a theatre, to see A play of hopes and fears, While the orchestra breathes fitfully The music of the spheres. Mimes, in the form […]

Luigi Nono – La fabbrica illuminata

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yzcAzCEtAbs[/youtube]