Monthly Archives maart 2012

Joop yn Snits

Ik trof niiskrekt Joop Boomsma en de frou hjir yn Snits. Hy moast mar wer ris blogge, sa sei ik. Joop soe der oer neitinke, mar hy wie der noch net oan ta, sei er. Spitich! Ik waarmje jûn in bakje ôfpriisd iten op.

Diskusje oer KH18 op de Omrop

Diskusje op de Omrop oer de Kulturele Haadstêd! Fan likernôch 1:03 ôf. Teiltsje derby? http://www.omropfryslan.nl/audio/buro-de-vries-fan-snein-1-april-2012 Ik hear dat de bidbookkommisje net meiprate woe. Tsja….      

Nije ensafh mei û.o. Knilles

Jawis, gau klikke en myn kollum lêze. Of earst de nije Duo von Däniken besjen? Mei ek. Ik yt aanst in fiskje

De Kobbenkomponist

Moarn wer in nije Duo von Däniken fia ensafh. No dy fan twa wike lyn: De Kobbenkomponist.   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=N6WdqrcZU8c&context=C4ea58bbADvjVQa1PpcFNpbYaBHNzTpp6_noo_vO69wVC3g7cEyRU=[/youtube]  

Besprekken Dam bywurke

Mei Geart fan der Mear syn oersetting fan De fal fan Camelot. Klik hjir.

Vijfvoetige jamben

In reaksje op dit besprek fan Menno Wigman syn nije bondel, troch Abe de Vries. Dizze reaksje wie net wolkom by de Contrabas. Eigenaardig… Ik lees in deze recensie de zin: ‘Ik heb nooit begrepen waarom iemand koste wat het kost een hele bundel in vijfvoetige jamben bijelkaar wil dichten – zou het zijn omdat […]

Noch ien fakânsjefoto

Wer selssensuer by Abe de Vries!

It ûndersteande berjocht hat Abe fuorthelle, mar it is al de muoite wurdich! Foar Goasse Brouwer fan Frysk en Frij skriuw ik noait wer ek mar ien wurd   door noreply@blogger.com (Abe de Vries (1965)) Der binne dagen dan ha ik net folle nocht mear en heakje ek noch mar ien letter, ien wurd, ien rigel […]

Praach

Ik wie efkes yn Praha  

Hölderlin / Brahms: Schicksalslied

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UvY-5YlCFTg[/youtube] Schicksalslied Ihr wandelt droben im Licht Auf weichem Boden, selige Genien! Glänzende Götterlüfte Rühren Euch leicht, Wie die Finger der Künstlerin Heilige Saiten.   Schicksallos, wie der schlafende Säugling, atmen die Himmlischen; Keusch bewahrt In bescheidner Knospe Blühet ewig Ihnen der Geist, Und die seligen Augen Blicken in stiller, Ewiger Klarheit.   Doch uns […]