Monthly Archives maart 2012

Foto’s Sneeker Middag

Gau kieke, nou!

Götterdämmerung Wagner, “Ring”, Akt I

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=A1I7vEGYDOA[/youtube]

Abe de Vries oan de haal mei oarmans poëzij + Updeet

Ja, ik jou it ta, ik wie ynearsten dochs in bytsje fereare, doe’t ik yn dit berjocht lies: Abe de Vries is útkommen op de folgjende fiif fersen: Obe Postma, ‘Yn maart’ Jan Wybenga, ‘Koine foar twa’ Tytsy Wyngaarden, ‘ik haw praten, mei de hear’ Cornelis van der Wal, ‘Yn in fiver’ Grytsje Schaaf, ‘Standing […]

Frysk aksint

It is dochs net te leauwen! Lês it stikje út de Ljouwerter fan hjoed ris: En wêr bliuwe ús kammeraden fan It NIjs, as ik freegje mei? Wat soe dûmny Ype Schaaf hjir fan sizze? [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oevsNy8cp5M&context=C4f9d07fADvjVQa1PpcFNpbYaBHNzTpr1wbI6og98k3RfpZ3OykJI=[/youtube]  

Julia Holter: Try To Make Yourself A Work Of Art

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zu5QVDdThdw[/youtube]

Sneeker Middag

Sjoch fierder by Groot Sneek

Sensuer fan Kulturele Typstra’s

Heden, it is my ek wat, skreau ik juster foar de feroaring ris wat freonliks oer de side fan http://www.2018.nl/ helje se ynienen in hiel soad krityske reaksjes fuort! Ek dy fan my, mar ik haw him noch: ‘Wêrom stiet der gjin wurd Frysk op dizze side? Wy binne hjir twatalich, witte jo wol.’, sa skreau ik. No […]

Fryske Klaas

Jawis, de minsken fan KHL18 hawwe no einlings ek Frysk op de side stean. Noch net hielendal sûnder flaterkes, mar goed. Ik moast it dochs mar efkes melde. Der stiet wer in nije ensafh online, mei wer in Duo von Däniken fansels. Hiene jo de foarige al sjoen? Klaas Jansma slacht wer ta! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MXuhqYtmQnA&context=C45321f4ADvjVQa1PpcFNpbYaBHNzTphSWUYh8e4ko7y9dFYGaFfA=[/youtube]

Sneeker Middag – Café Vellinga – Sundach 18 maart

Programma: Tijdstip Naam artiest Inhoud 15.00 1. Lyts Muziek 15.05 2. Kate Schlingemann Gedichten 15.10 3. Willem van den Elsacker Gedichten 15.20 4. Marten Visser Gedichten 15.25 5. Ridzert Postma Komische verhalen 15.30 6. Ibo Jan Bosma Gedichten 15.35 7. Yva Hokwerda Gedichten 15.40 8. Ninke de Vries Muziek    Pauze 15.45  – 16.15   16.15 […]

Knilles op Klipkar

No allinnich de Nobelpriis noch, dan is it folbrocht. Ik tink net oan dy komt op Klipkar Tv! Allegear sjen, no. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JUQz93_5Hys&feature=BFa&list=UU7YxvWkW5aEtIeFXtSmdp3g&lf=plcp[/youtube]