Monthly Archives maaie 2012

Libuše, Bedřich Smetana, ûverture

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jf46A0C3KZU[/youtube]

Frysk Aapke

Ja minsken, dêr hast him wer, de hast útstoarne diersoarte: it Aapke de Vries. Der is noch mar ien fan oer, dat litte wy der sunich mei wêze, en him net al te hurd oanpakke. Dêr kin er net sa goed oer. Dan begjint er te skriemen. Ik doel op it stik yn de LC […]

Fryske Touch + Updeet + nije updeet

Heden, der komme Fryske eBooks! Is’t net prachtich? No freegje ik my al ôf: hawwe de grize lêzerkes dy’t noch Fryske boeken oanskaffe eins wol in eReader? Jawis, it kin ek op de pc, leptop of it tablet lêzen wurde, mar in eReader wurket dochs wol it noflikst. Ik bin sels ek griis, mar skear […]

The Happening – The Pixies

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LB3kZCI5abQ[/youtube]

Nije direkteur foar Boeken fan Fryslân

Spannend! (05)

Elske Kampen bliuwt ûnbedrige oan kop en Eeltsje Hettinga stiet al in hiel skoft op in treurich lêste plak. Abe de Vries komt wer wat tichter by it tredde plak fan Hidde Boersma. Ik kin der nachts net fan sliepe, sa spannend!

ensafh 70

Ja minsken, it sjit op! De nije digitale ensafh, nûmer 70 alwer, is út. En de kollums meie jo dochs wol pittich neame. Ik haw der ek ien skreaun. En bin ek mandielich oan It Fryske Liet, fan Duo von Däniken. Dat driget in wrâldhit te wurden. Haw fisk mei rys en slaad iten. In […]

Sherlock Holmes yn Hegebeintum

Moarn wer in nije Duo von Däniken fia ensafh.nl. Hjirûnder dy fan twa wike lyn: It Mystearje fan Hegebeintum, mei de Fryske, nee net Donald Duck, mar Sherlock Holmes… In spannend harkspul… [soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/45944560″ iframe=”true” /]

Theater Snits komt út ‘e stegers!

Grutsk

Heden, wat binne wy grutsk net! Op ús fantastyske artysten, lykas Syb van der Ploeg en dat famke fan de televyzje, oh, ja, Iris Kroes. Dat wie grif ek wol de top fan muzikaal Fryslân dy’t foar Bea optrede mocht. Ik skamje my lykwols  foar al dat ferskriklike gejank. It hat oars al it foardiel […]