Monthly Archives july 2013

Bliktsjetteldragonders

‘Behalve met de stad, lijkt De Vries ook niet zoveel met mensen te hebben. Hier en daar fietst of wandelt iemand voorbij, maar in het leven langs de stadsranden heeft hij zich niet echt verdiept. Dat maakt zijn foto’s afstandelijk. Ze constateren, maar voor een aansporing die Piersma erin ziet missen ze betrokkenheid.’ No, Abe sil wol wer […]

Besprekken Dam bywurke

Mei Oer de wjuk (blomlêzing) en Wakkerweromsjen, fan Matty de Vries. Klik hjir foar it oersjoch. Oare samlingen fan poëzijbesprekken yn de LC binne dy fan Wind, Meerburg en Piebenga. Myn eigen besprekken út it Friesch Dagblad haw ik hjir samle. Dizze lêste besprekken binne ek brûkt op de Tresoarside Sirkwy.nl. Sûnder tastimming te freegjen, mar […]

Ut hokker boek

Komt de folgjende passaazje? Ja, ik kom der ek yn foar 🙂

Foar 4 euro

Kocht yn de kringloop juster. Dus.    

Fergees!

De earste twa rigels fan in nij fers… Skreaun op myn magyske Toshiba t1910.

Frysk Prairiehynder revisited

Hjoed, fia ensafh.nl in nije von Däniken. Hjirûnder set ik nochris it Frysk Prairiehynder, fan ferline jier alwer. Net te begripen dat sa’n filmke hast gjin sjoggers/harkers lûkt! Al sis ik itsels, Anne Feddema en moi hawwe hjirmei in topfilmke levere. Ek muzikaal sjoen. No ja, bekyk it mar.

Grutte sloop troch neven

Ik wie fannemiddei efkes yn Grins: grutte sloop dêre fanwege it Nije Forum. Wit net oft ik dat wol moai fyn… Ek efkes by Dichters in de Prinsentuin west, mar dêr rûn Coen Peppelenbos ek om, dat ik waard net hielendal goed. De poëzijfestival hawwe se nammers ferpest troch freedtejûns gjin foardrachten mear yn te […]

Mail oan de Moanne

Nee, net deselde Moanne as dy fan juster en wat taalflaters ferbettere: Bêste minsken, it muoit my tige, mar hjirby sis ik myn abonnemint op de Moanne op. Yngeande it oare jier (2014). De reden is dat ik benammen oer Fryske literatuer lêze wol, en sokssoarte artikels steane tsjintwurdich mar komselden yn jim tydskrift. Mei […]

In Reade Moanne…

Nirvana – Nevermind

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=olLrLsPsSZk[/youtube]