Monthly Archives novimber 2017

Yn dit lânskip sûnder slokje

Dat is de titel fan myn ferslach fan de premjêre fan de ‘literêre’ film Yn dit lânskip leit myn libben. Lês hjir fierder, op ensafh.nl,

Nije anty-smookkampanje Provinsje fan start

Elmar Kuiper nije poëzijbesprekker Ljouwerter Krante

Ja, it is wier: klik hjir. Liket my in goede saak, de foarige besprekkers fan de Ljouwerter wiene oer it generaal de konservative kant neist.