Omrop Bamy

It is in merakel: de Omrop kaam fannemiddei by my del. Lês myn getsjetter foar mear ynfo. Letter mear nijs. Dus.

Sil aanst nei de Sinees. Kâns is 93,04 % dat it Bamy wurdt.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *