Wichtich Nijs!

Foar de Dombo’s dy’t ensafh net alle dagen byhâlde: der is wichtich nijs! Der komt in ENSAFHEEST! Ja, sprek dat mar ris goed út!

En fierders in nijsgjirrige publikaasje fan Pier Boorsma, oer Kulturele Autonomy yn Fryslân.

Ik haw potstro iten, sean yn sûpe. Aardich wat spek derby. Moarn dus mar wer fega!

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of