Murdhounlûmpia

No, sa’t it no liket hawwe Elmar Kuiper en myn persoan in boekpresintaasje yn doarpshûs De Murdhoun yn Húns, ein april. Elmar presintearret dan syn nije dichtbondel Granytglimkes en ik dus Kristus Pavlov. Wy wolle der ek wat eigenmakke muzyk by útfiere, en dêr bin ik no mei dwaande. In skoft lyn dat ik oan it komponearjen west haw. Of hoe neame jo dat, skowe mei blokjes lûd…

Wat hjirûnder stiet haw ik net sels makke. Mar dat hiene jo al troch. Kening Roger, fantastysk moaie opera fan Szymanowski.

Haw rys mei lûmpia en raukost iten.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DM6aTNFCxWs&feature=related[/youtube]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *