seane moanne

Moarn wer in ûnmeilydsum besprek fan it nijste nûmer fan De Moanne. Soe de redaksje fannacht wol lekker koese kinne?

Haw de ynrjochting fan it hûs wer ris wat feroare. Is better sa.

Sil rjappels mit Schnitzel en reade koal ite. Sels sean. Gleske wite wyn der by.

Filmke. Richard Strauss, Abendrot, út de vier letzte Lieder. Renee Fleming sjongt.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ppoqUVlKkBU[/youtube]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *