Skeef

Astou skeef inne toren komst
dan set dien anskoaten ooch um wear recht.
Dat is bewezen deur professor Charles Bukowsky.

De Amearikanen sêge: Bucowsky,
mar de man wadde gien koe en dronk oek gien melk.
De Oldehove hangt skeef fan ellende, skever as oait

deur ut freeslike plein en ut útsicht op Tresoar,
sterile gelearde blokkedoas.
De brike toren wurdt dronken, falt langsaam doad.

Ûnder oaren dit gedicht lês ik fannejûn foar yn de Aldehou. Allegear komme!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *