In grutte bek

It soe moai wêze as de Literatuerbefoarderer ris reagearje soe op it folgjende sitaat, dat no ek online stiet. Oan it wurd is Josse de Haan: “De skriuwer fan dit stik wurdt yn De Moanne fan novimber ’11 troch de yn 1993 Provinsjaal oanstelde literatuerbefoarderer – T. Oppewal – omskreaun as ‘immen dy’t him mei in grutte bek  in plak yn de Fryske literatuer ferovere hat”.

Ik freegje my ôf, as Oppewal dit wier sein hat, is er dan noch wol te hanthavenjen as LITERATUERBEFOARDERER? Want wat wurdt der hjir befoardere? Sa geane jo net mei skriuwers om, alle objektiviteit, dy’t by dizze funksje heart, wurdt út it each ferlern. In iepenbiere reaksje soe tink it bêste wêze.

Ik waarmje wer makaraony op. Kin ik noch 5x fan ite. Bliuwt lekker.

 

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of