Rely, Obe en Fedde

Hiel aardige Rely priisútrikking juster yn Bears.  Op myn twittert haw ik wat foto’s delsetten. Sjoch mar oft jo der wat oanfine.

It skriuwersprotest lûkt al in aardich rychje meidoggers. In opfallende namma yn dat listke is dy fan Koos Tiemersma. Fûn Tiemersma it ôfskaffen fan de Obe en de Fedde in moanne lyn noch in treflik idee, no is er ynienen fûl tsjin dizze literêre amputaasje.

Lûk jo eigen konklúzjes mar…

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of