frijlitten

No sa, ik bin frijlitten. En it antwurd fan de Boargemaster skynt ûnderweis te wêzen. It moast noch efkes yn it Frysk oerset wurde. Goeie saak, want myn Hollânsk wurdt wat rustich. Ik sil it epistel skenne en set it hjir dan del. Dus.

Haw stamppot boerekoal mei spekjes iten. Dus.

En dan no graach gau de HORROR sniestoarm

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of