multy makaroany

Dit seach ik fannemoarn yn de Estafette, de Omrin winkel yn Ljouwert. Op syk nei in goedkeape waskmasine. Net te finen fansels. En op myn lêzerkes kin ik net rekkenje, sa hat wol bliken dien.

Hjoed dwaande west mei wat de multymediakeamer wurde moat. Haw no in idee fan de ynrjochting, hoe’t it wurde moat. Dêr sil nije muzyk en film ûntstean, haw ideeën genoch. Mar de poëzij stiet foarop. Meikoarten lêze jo dêr it ien of oar oer. Faaks.

Makaroany

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *