Daft poetry

Heden, wat no wer. Knilles oan de disco? It liket hast al sa… De nije Daft Punk haw ik ôfrûne nacht trije kear draaid, en hy wurdt eltse kear better. Mar it is net allinnich disco, jo hearre ek djippere lagen. Yep, it album is ôfgryslik hyped, mar dêr wurdt it net minder fan.

Under it beharkjen ek wer nije poëzij skreaun, sil fannacht ris sjen oft it wat is.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3MbJwPsBI_8[/youtube]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *