Fryske sneks

De DBNL hat ek wol Fryske boeken online stean. Bygelyks in hiel nijsgjirrich boekje fan Theun de Vries: Fryske stilistyk. Jo fine it hjir, en it is ek del te laden.

Ek it ‘Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon’ fan Johan Winkler is beskikber.

Hiel aardich om dêr ris om te sneupen. Mar it is lang net folslein allegearre. Sa miene se dat ik mar twa boeken skreaun haw. Wêr hawwe se dy wiisheid wei, sa freegje jo jo ôf…

Ha sneks iten want wie op reis om in Apparaat om te heljen. (Marktplaats)

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of