WhatSchnitzel

No, ik bin wer oerstapt nei Opera, as ynternetbrowser. Spitigernôch kin ik de side net mear yn it Frysk krije, sil ris sjen oft it dochs mooglik is.

En ik brûk WhatsApp ek mar net mear, jo witte grif wol wêrom.

En by sirkwy.nl miene se dat se mei stikken dy’t al folle earder op ensafh.nl stiene in primeur te hawwen. Ja, in nuvere sin. Ik sil aanst bettere sinnen meitsje, mar dy krije jim noch net te lêzen.

Haw rjappelppomp mei brokkoly en Schnitzel iten.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *