Feed doët ut nyt

Hee, handich, sa tocht ik, dat de side fan Tresoar ek in feed hat, sadat jo op ‘e hichte hâlden wurde fan nije oanwinsten yn ‘e bibletheek. Mar… jo riede it al: it wurket net. It hat wol wurke, mear as twa jier lyn.

De side fan sirkwy.nl hat hielendal neat, dat op in feed liket. De fraach is wat no slimmer is…

Dit allegear graach sjen as in iepen sollisitaasje!

Sil jûn pasta opwaarmje

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *