Nije ûntjouwingen Contrabas

Begripe jo it noch? Yn elts gefal hat újouwerij Liverse net allinnich de Contrabas, mar ek de gewoante fan Breukers om kritikasters te bedriigjen oernommen:

‘Op 14 november 2014 verklaarde Henk Verweerd van uitgeverij Liverse dat De Contrabas  per 1 november een imprint van Liverse geworden was. Dat was gebeurd zonder de betrokken auteurs in te lichten. Verweerd wees elke verantwoordelijkheid voor zakelijke afspraken tussen De Contrabas / Chrétien Breukers en zijn vele schuldeisers af.

Op 17 november 2014 verklaarde Liverse  dat er tóch geen sprake was van een overname, en dat Liverse alleen de logistieke processen aangaande het Centraal Boekhuis voor De Contrabas verzorgde.

Op 18 november bedreigde de uitgever van Liverse de samensteller van dit Dossier met onmiddellijke juridische stappen, als Liverse in verband zou worden gebracht met De Contrabas.’

Boarne: http://www.bartfmdroog.com/cb/index.html

Ja, gesellige lju, no! Fine Teake en Abe ek.

Comments 1