Sliepeleaze nachten.

Drok mei muzyk meitsjen en dichtsjen minsken! Wat de poëzij oanbelanget: meikoarten wer in nije bondel Dat wurde noch sliepeleaze nachten. Foar jim dan…

Moarn in nij klipke mei in tige apart en tige koart lietsje. Bin him oan it ôfmiksen. Komt op Omrop Knilles.

Haw slaad mei rjappels en burger iten.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *