Ensafh nû 1 2015 is út!

IMG_1122

 

Mei ûnder oaren in besprek fan Jan Wybenga syn Samle Fersen fan myn hân. Klik hjir foar mear ynfo. Dêr kinne jo ek lêze hoe’t jo de namme fan ús tydskrift útsprekke moatte. Dat giet nammentlik geregeld mis…

Comments 2

  1. Grutte Pier wrote:

    Sûnder ‘-uorthinne’ dus. Mar mei ‘Ensafh’. Wol wat yngewikkeld, no.

    Posted 21 Feb 2015 at 21:09
  2. nijste ûntwikkelings wrote:

    no. makkest sa, nû.

    Posted 22 Feb 2015 at 11:58

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin