Anna Tilroe mut fut!

Anna Tilroe docht wat artistyks by de Kulturele Haadstêd 2018. Eat mei fonteinen. Anna Tilroe hat wat op Fryske keunstners tsjin, dy hawwe neffens har in tige beheind artistyk ynsicht, se kinne allinnich mar mar Fryske eagen sjen. Dat, se komme net oan bod wat de KH18 oanbelanget.

Anna Tilroe moat mar gau wer nei Hollân ta, liket my.

LC 20-02-15:

11001742_1019561314735842_2035940613861811012_n

Foto: Jaqueline Brauwers

 
6 Comments

  • Anna Tilroe is net artistyk lieder fan de Kulturele Haadstêd 2018, mar kurator fan it ‘fonteinprojekt âlve stêden’. Dat nimt net wei dat se mar wat út har hynstekop lullet, no.

  • Fan in “artistic director” soenen je mear ferwachtsje meie as sa ‘n generalisaasje.
    Teloarstellend.

  • Se drukt har wat beroerd út. Mar echte argumintaasje ûntbrekt. It giet der faaks om dat it ynternasjonaal wat foarstelle moat. En dan kom je mei in grutte namme op ‘e proppen. It moat wat bylkje fansels.

  • Reagearje

    Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.