Noch gjin nij nûmer fan Fers2! Update: Jaaaaa!

Is it no al oer mei Fers2? Alwer in mislearre projekt fan Abe de Vries? Wat in ferearming fan it Frysk-literêre oanbod soe dat wêze!

 

Selection_032

Comments 1

  1. Grutte Pier wrote:

    Binne jo net wat tefolle fiksjearre op it aapke? De wrâld draait troch, no.

    Posted 27 Feb 2015 at 22:49

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin