Foute weromfyts

In moaie slach slein by de weromfytswinkel. Foar € 3,50 meiïnoar. Wêr soe dat boekje fan Jan Melles van der Goot weikomme? Ien as oar Fout Frysk Strider?

Faaks efkes op de plaatsjes klikke.

IMG_1365

Apart, dat efterkaft…

IMG_1366

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *