Skilderij fan kopij

Hmm… Se hawwe hjoed in skilderijke op Skanomodu setten. Noch altyd gjin kopij binne krigen blykber…

 

Wy hawwe Bamy iten

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *