Foto’s Rink van der Veldepriis foar Anne Feddema

Efkes op de foto’s klikke foar in grutter byld.

20160217_160742

Deputearre Poepjes

20160217_155529

‘Literatuerbefoarderer’ Teake Oppewal

20160217_161525

De nominearren: flnr. Mindert Wijnstra, Johan Veenstra, Hylke Tromp, Willem Schoorstra en Anne Feddema

20160217_162626

Sjueryfoarsitter Meindert Reitsma

20160217_163713

Rinkwinner Anne Feddema, mei byldsje makke troch Anne Woudwyk

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *