Nanette… Tsjinhâlden troch it Frysk-literêr Politburo

Ik krige fan Josse de Haan nei oanlieding fan myn blog fan juster noch twa dokuminten tastjoerd. Se sprekke foar har sels tinkt my.

De foto’s efkes oanklikke foar in better byld. En dan noch in kear onklikke foar in fergrutting.

NanFotoBoekh2004

NanOmslag2004_0001

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *