Besprekken Eppie Dam bywurke

Mei Geart Tigchelaar: Leech hert yn nij jek en Jaap Veenstra: Gatten yn it tek / Gaten in het dak.

Klik hjir foar it oersjoch.

N.B. dizze besprekken binne oernaam fan it argyf fan de LC. Net aktueel dus.

Sjoch oan de linkerkant fan dizze side foar oare argivearre poëzijbesprekken.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *