Besprekken Eppie Dam bywurke

Eppie Dam is stoppe mei it besprekken fan poëzij yn de Ljouwerter Krante. It is my noch net bekend wa’t him opfolgje sil.

Ik haw de ôfrûne jierren in argyf oanlein fan Dam syn besprekken fan Frysktalige poëzij yn de LC. Ik die dat ek al mei de eardere poëzijbesprekkers yn dizze krante, sjoch oan de lofterkant fan dizze side.

Dam syn besprekken haw ik bywurke mei resinsjes fan:

Marten Hepkes Bakker (gearstalling Abe de Vries): Dan krije ek de fûgels dien
Eppie Dam (troch Tsead Bruinja): De aap foar de bokkewein
Elske Kampen: Ynbyld
Sipke de Schiffart: Oan dy tinke
Marije Roorda: In spantou om ‘e tiid

Klik hjir foar it oersjoch

Comments 3

 1. elmar wrote:

  Hoi Cor,

  ik sil tenei poëzy besprekke,

  groetnis,
  Elmar

  Posted 03 Nov 2017 at 04:24
 2. Knilles wrote:

  Lokwinske!

  Posted 03 Nov 2017 at 12:19
 3. Edwin wrote:

  Hee Elmar,

  SUK6 mei dizze útdaging en lokwinske.

  Posted 04 Nov 2017 at 10:44

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin