Tag Archives: Abraham de Swaan

Dagen fan de Fryske hamburger

Ja, dat wie my wat, dy Dagen van de Friese Literatuur  yn Amsterdam, dêr’t allinnich mar Friezen op ôf kamen. Fjouwer kear soe it heve, dêrnei binne se der mei stoppe, it wie in grutte mislearring. De Hollanners hiene der alhiel gjin ynteresse foar. Yn 2008 skreau ik der al oer, sa seach ik niiskrekt. […]

Abraham de Swaam hatet de Fryske taal!

Ik wie hast al wer fergetten dat ik dit filmke makke hie, mar der binne al mear as 800 besikers, sa seach ik niiskrekt… [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cZ0FrjYa6Io[/youtube]