Tag Archives: Baudelaire

Surrealistyske sosaaiety

Ik wie niiskrekt efkes by dit barren. Net ferkeard, al wie der al wat te min wyn ynkocht. Dêr stie tsjinoer dat der oaljekoeken serveard waarden, ik haw der twa hân. En trije glêzen reade wyn. Ik hie my oant no noch net sa’n soad yn it Snitser sosaaiety- en keunstlibben fan Snits fertoand, mar […]

Les Fleurs du Mal

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=t3XCkeYHS-Q[/youtube]

Bakje suertsjes

Ja, al te stimmen west. De twifel wie grutter as ea tefoar, mar dan dochs op in partij stimd dy’t neat mei Den Haach te krijen hat. Ik jou de FNP dus it foardiel fan de twifel, no moatte se har stjonkende bêst al dwaan! Heden, ik kom ek foar yn ‘Red ons van de […]

Bakje argyf

In betiid blochke foar myn dwaan. Ik sil aanst wat húshâldlike putsjes fuortwurkje en dan wer oan de slach mei de bondel. Haw al in titel, mar wit net oft… Mar ris hearre wat oaren der fan fine. Minsken dy’t al in foarpriuwke fan mijn nije wurk hearre wolle kinne oare wike terjochte by De […]