Tag Archives: Brother LW 710i

Brother snow

Ha! Bûten falt no in moai pak snie, hoopje dat it efkes lizzen bliuwt. Yn ‘e hûs oan it retro skriuwen, mei de Brother LW 710i. Neat gjin staveringshifker, mar it wurdboek!

Typyske Brother

It is noch net sa slim as de samling typmasines dy’t W.F. Hermans oanlein hie, mar ik haw yntusken al in moai setsje skriuw-apparaten oantúchd. Fannemiddei wer in nij âld ding ophelle út Haskerhoarne, foar 10,- €. Dat is gjin priis. Hy docht it treflik, hat in helder display. It is de Brother LW 710i. Hokker […]