Tag Archives: Dan Brown

Abe fertaalt Brown fia it Hollânsk

Ja, jonges en famkes, it muoit my tige, mar ik moat it nochris oer Abe de Vries syn oersetting fan Dan Brown syn literêr masterwurk hawwe. Yn myn blochke fan juster haw ik in oantal reaksjes fan Facebook kopiearre. Reaksjes op de tige minne en leffe beskuldigingen fan Abe oan de minsken fan de nije […]

Is Abe de Vries wol kwalifisearre as oersetter?

Ha! Abe de Vries sil in pulpboek fan Dan Brown yn it Frysk oersette. Ik haw der sa’n tweintich siden yn lezen, yn Inferno, de (digitale) orizjinele ferzje, mar haw it doe mar dellein. De man kin net skriuwe, hat gjin besef fan styl. En ik haw wol wat betters te dwaan. De grutte fraach […]