Tag Archives: Greonterp

It twadde diel

Ja minsken, Knilles hat wer taslein: ik bin de earste dy’t it twadde diel fan de Reve Bio by Tresoar liend hat. Fjouwer wike de tiid om him út te lêzen. Dat moat slagje! In grut part fan dit boek spilet him ôf yn Greonterp, lykas bekind. Bin ek benijd wat der skreaun wurdt oer […]

*kuch* Literêre fytstocht 2010 (03) Greonterp

Ha goeie. Nee, net in echte literêre fytstocht, want ik haw gjin skriuwer sjoen. Mar fytste wol troch it net ûnbekinde Greonterp hinne. Haw in foto makke mei myn âlde Olympus kamera/rekorder. Hy docht it noch. Oan de foto’s dy’t der noch opstiene te sjen foar it lêst fjouwer jier lyn brûkt. De kwaliteit is […]