Tag Archives: Paul Scheerbart

Hilda Talsma bepaalt wat goed foar jo is

Ik sitearje Hilda Talsma, dy’t wol bepale sil wat goed is foar in minsk: ‘Ik fyn dat der tefolle sûpt wurdt yn dit lân mar dat is neat nijs, dat fyn ik al jierren. Dochs liket it alle jierren wer slimmer te wurden. En net allinnich troch de jeugd, folwoeksenen kinne der ek wat fan. […]