Tag Archives: Radio Corosie

17 Novimber earste útstjoering Radio Corosie

Einlings wer in Frysktalich radioprogramma mei oandacht foar Fryske literatuer. Gearstald en presintearre troch Cornelis van der Wal, mei diskear as gast Albertina Soepboer, dy’t fertelt oer har nije bondel De trektocht. En noch folle mear! Radio Corosie stjoert út fia Mercurius RTV, de earste útstjoering is op 17 Novimber tusken 14:00 en 15:00 oere. […]

Radio Corosie wike letter

Jim hawwe my in skoftke misse moatten, kwa regulier blochke. Dat komt troch in genipich grypke, dat it benammen foarsjoen hat op myn kiel. Dat de premjêre fan myn linkse hobby, Radio Corosie moat in wike útsteld wurde. Dat noch efkes geduld! Mar de tune is al klear! Waarmje jûn bakje iten op, mar priuw […]