Tag Archives: Richard Wagner

Ons zijn zunig

Sjoch ris oan, fjouwer boeken foar €3,00. By de Ljouwerter byb. En juster kaam ek it earste diel fan Liuwe Westra syn Tolkien-oersetting troch de brievebus. Fia Boekwinkeltjes, foar €10,00. Jûn ite wy by de snekber.

Lohengrin

Hee, ôfrûne nacht ien fan de lêste kaartsjes kocht foar de konsertante útfiering fan Wagner syn Lohengrin yn it Concertgebouw op de 20e novimber oansteande. Nuver, mar ik haw der noch net earder west, yn dat wrâldferneamde gebou. Benijd nei dy unike akûstyk! En de Lohengrin ek noch net earder op de Bühne sjoen.  

Metaltsjerke

Justerjûn in Black Metal konsert besocht, fannemoarn in prachtige Peasketsjint yn de Bonifatiustsjerke meimakke. It kin allegearre.

JA! In nije fers2!

No, dêr wiene se al,  Friduwih en Abe mei nije artikels op fers2.eu. It wie my al earder opfallen, se dogge daliks wat ik harren opdraach. En yndied, sa’t ik al foarsein hie: ‘de redakteuren’ skriuwe sels it ‘tydskrift’ foar it meastepart fol! Abe en Friduwih! Sil it harren better ferrinne as Tristan en Isolde, […]

Richard Wagner: Lohengrin

Richard Wagner – Rienzi

The Ring in 2.5 minutes

Tristan und Isolde

Hjir wie ik fannejûn.In goede útfiering!

Wesendonck Lieder, Richard Wagner

Wagner: Der Ring des Nibelungen (La Fura dels Baus/Mehta)

No snein yn de Harmonie te Ljouwert. Wy binne der by! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=osoKrvetnpU[/youtube]