Besprekken:

Sjueryrapport Fedde Schurerpriis 1993
Guus Middag yn de NRC: "Alle formuleringen zijn bijzonder"."Zonderlinge kruising tussen aap en priester"
"Hûn oan 'e himel
"Kening Kees"