Monthly Archives augustus 2010

Bamy of bommen

No minsken, foar wa’t der oer ynsiet: it giet hiel goed mei de nije bondel. Dat fyn ik sels alteast, mar ik bin net al te objektyf. In dichtbondel is mear as in pear fersen efterinoar sette en dan klear. Der moat ek struktuer ynsitte. En dy komt der no yn. Lykwols wurdt soks, lykas […]

Grimmig Fedde

No minsken, ik haw se binnen! De twa grouwe Fryske skriuwersbio’s dy’t de ôfrûne moannen ferskynd binne. In Geheimsinnich Persoan, dy’t ek noch anonym bliuwe wol, hat se fannemiddei by my delbrocht. Ik sil der daliks yn begjinne, mar hokker boek earst? Dochs mar Wadman, want dêr wie ik al yn oan it lêzen, de […]

Waka mei soere biten

Juster nei Ljouwert ta fytst, en letter ek wer werom… Ik haw in Geheim Petear hân, mei in Dichter (û.o). Wat stie der allegear op de mp3 spiler? Yn elts gefal tefolle om it allegear te beharkjen. dêrfoar is Ljouwert net fier genôch. Wat my bot ôffoel wie Oasis, troch de tiid ynhelle, mei’k wol […]

W.A. Mozart Pariser Symphonie

Alle Zuhörer wurden davon hingerissen und war ein großes Applaudissement. Weil ich aber wußte, wie ich sie schrieb, was das für einen Effekt machen würde, so brachte ich sie auf die Letzt noch einmal an – da gings nun da capo. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GCCVJtRoOUw[/youtube]

It wicht reizget troch it Fryske Blochlân

Frijwol neat te belibjen yn it Fryske Blochlân. Guon haadrolspilers hawwe har weromlutsen en de doarren tichtsmiten. Moast it fan de baas? Is it klearebare leffens? Oaren hâlde harren blochkes net mear by, of tige ûnregelmjittich. It moat alle dagen heite, as it heal kin! Oan de oare kant liket Twitter mear oanlûkingskrêft te krijen. […]

Iepening Sneekweek 2010

Twa amateurfilmkes… Optreden ‘The Exclusive Strings’ [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RMenwMr9hYk[/youtube] Kermis Martiniplein [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5F6Y0lnryz4[/youtube]

Sibelius Symfony nû 5

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nkzrSZKA4cM[/youtube]

Gehakbal yn de achtbaan

Strjittetheater hjoed yn Snits: sit wol wat aardichs tusken, mar ik bin net sa’n leafhawwer fan it sjenre. En myn tinzen draaie eins ek mar om ien ding. Nee, net dat, mefrou, hoe doare jo. Nee, ik bedoel fansels myn nije bondel. Yndieling en sa. Hokker fersen der yn, hokker der út moatte. Titel. Wat […]

It hier fan Verhagen

Ik kin it net better formulearje: lês wat Sybren Posthumus hjiroer skriuwt. En sjoch ris nei dat hier fan Verhagen! Docht jim dat ek net earne oan tinken? Jûn yt ik fisk mei rys.

Poll oer Boekefeest 3 Septimber Tresoar

[poll id=”01″]