Cornelis van der Wal

Moanne: novimber 2010

 • Moarn Piter Boersma by Omrop Knilles

  Alle woansdeis tusken 14:00 en 15:00. Omrop Knilles Radio is te beharkjen yn Ljouwert en omkriten fia de ether op FM 106,1 MHZ. En fia it ynternet mei dizze link: http://www.mercuriusrtv.nl/index.php/radio/luisterlive [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=irkHOlR9zVk[/youtube]

 • Wikileaks: Oer tsien jier gjin jild mear foar Fryske Taal

 • Nijs fan Omrop Knilles!

  “It kin dus wol, Fryske literatuer op de radio! Omrop Fryslân lit de saak fersloere, Knilles sjocht it as syn taak om op serieuze wize mei Frysktalige skriuwers om te gean.” Lês fierder by Omrop Knilles

 • Nostalgy of sa…

  No, dat like noch net iens sa min, myn âlde ûntwerpen fan farsk.nl. Al sis ik it sels. En wat in wurk haw ik dêr fan hân! Bin dus ek mar in feredelde amateur… Te finen hjirre.

 • Bondel lûmpia

  Ôfrûne woansdei gie it efkes mis by Mercurius, mar dat hawwe wy in oere letter wer moai oplost. Henk van der Veer wie te gast yn myn nederige studio. Henk hat, mei syn karakteristike lûd ek in trijetal gedichten foarlêzen. It is noch net te beharkjen fia útstjoering mist of sa, der wurdt wurke oan…

 • Bezoek aan natuurgebied

  Der waait in soel wyntsje, de sinne knypeaget fleurich oan de himel. De maityd is wer yn it lân. Wat duorre dy winter lang! Tiid om de fyts te pakken, de natuer is prachtich dizze tiid fan it jier, de beammen krije al wer knoppen, de earste einepykjes en lammen binne sinjalearre. De bannen fan…

 • Besprekken Dam bywurke

  Mei Willem Abma: Inerlik ferskinen. Klik hjir foar de besprekken. Ek oan de rjochterkant fan dizze side te finen.

 • Fannemiddei by Omrop Knilles Radio:

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cG8g8N-125s[/youtube]

 • Ynterne machtstriid: Omrop Knilles wint!

  Radio Corosie bestiet net mear. Nei hurde ûnderhannelingen is besletten dat it radioprogramma op Mercurius oernommen wurdt troch Omrop Knilles. Moarn te gast: Henk van der Veer. Omrop Knilles Radio is te beharkjen op 23 Novimber tusken 14:00 en 15:00 oere. Yn Ljouwert en omkriten fia de ether te ûntfangen op 106,1 MHZ. KLik op dizze…

 • Dichter en hûsdier

  Sjoch gau by Henk van der Veer foar jo favorite dichter en hûsdier!