Monthly Archives april 2011

Besprekken Dam bywurke

Mei Arjan Hut: Tin. Klik hjir.

Lekkel

De Broer fan Rêdbâd

Yep, Knilles wie der ek by, by de presintaasje fan Rêdbâd fan Willem Schoorstra. Ik hie spitigernôch net genôch jild om it boek te keapjen, mar dat komt noch. Ade van der Wal, myn lang fermiste, mar no nei lang sykjen weromfûne Broer, hie in nijsgjirrige taspraak oer de skienis om de figuer fan Redbad […]

Richard Strauss: Ein Heldenleben

Ja, yndied, dat giet oer my. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rMBiQ5aw-ws&feature=player_detailpage[/youtube]

Nije Kollum op ensafh

Ik persoanlik diel myn eigen boeken mei gjin minsk, jo krije se ommers noait in kear werom! Mar goed, no sa, wat sil dat eins, dy Boekendeler? Lês fierder by ensafh

Ut stadsfries

Dat wadde un heul interessant kolleezje fan Reitze Jonkman (rechts oppe foto) fannavend in ut kader fan de kursus Sneekology. Ik hadde de theory al earder lezen, mar ut kam my nau loofweardich over: ut Stadsfries is eins ut Hollaans su at ut eeuwen leden sproken wudde. We hewwe huuswerk metkregen! Ik sal un gedicht […]

Oprop: oan wa hawwe jo it mier?

Foar de minsken dy’t tinke fan: no, dêr is ek net in soad te rêden op dy side fan Knilles: jim hawwe gelyk. Ik soe ek wer graach fan dy pratende kopkes meitsje wolle, mar it probleem is: wa moat ik oanpakke? De measte fijannen binne ferslein, se binne gûlend yn in hoekje krûpt, se […]

Paul Celan

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rXty-XF40Yg[/youtube]

Ynspiraasje út blik

No sa, it giet hiel aardich mei de ynspiraasje hear, al moat der fansels earst in pil yngoaid wurde. Ja, dy film Limitless haw ik it oer. Bin him no oan it delladen, oer in kertierke is er binnen. Mei fansels net fan de grutte fjochter tsjin alle ûnrjocht en misdied, de stoere Fred Teeven. […]

Ôfbrutsen skema

No, de merke is sawat ôfbrutsen, hjir neist de doar. De rêst is werom! Dat wy sille hurd oan it wurk de kommende tiid. In strak skema, dêr’t ik my oan hâlde moat, oars krij ik straf. Fan mysels. De Fryske literatuer is noch lang net fan my ôf!