Cornelis van der Wal

Moanne: febrewaris 2012

 • To skriuw or not to skriuw

  Wat lês ik no yn de Ljouwerter Krante? Koos Tiemersma, de Lieder fan de Fryske Skriuwers is no ynienen sels ek wer skriuwer wurden! Hy sil syn boeken tenei allinnich digitaal útjaan. Oare jier komt der in nije roman út, sawol yn it Nederlânsk as it Frysk. En dat wylst er 08-01-2010 skreau: ‘Kryst 2009:…

 • Bukowski on Marajuana and Booze

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lAhrr7JNlhk[/youtube]

 • Alde krantesop

  Hee, wat aardich. Faaks bestie it al in skoftke, mar ik wist it net: ek it Friesch Dagblad hat in digitale edysje, de saneamde  E-Paper. No, as dat gjin geef Frysk is, dan wit ik it ek net mear. Jo kinne in proefabo nimme, haw ik ek niiskrekt dien. ‘Nadat u de e-paper gratis twee…

 • Ik tink net oan dy

  No, dêr wie er al, de grutte hit. En yndied de Casio brûkt. Ik tink net oan dy

 • Zegt het voort!

  ‘Een oplettende Nederlander heeft wat bedacht: Er is ophef over de site van de PVV, waar je kunt klagen over de Oost-Europeanen. Men oefent druk op Rutte uit, om die site als ‘verwerpelijk’ af te keuren. Die Nederlander is daar gaan kijken. Je kon klikken op ‘Meldt Uw Verhaal Hier’ Je kan daar met ja/nee…

 • Coole Casio

  Haw fannemiddei yn de kringloopwinkel in Casio PT-80 kocht, foar 5 Eury. Mei taske derby. My tinkt dat no neat mear in wrâldhit yn ‘e wei stiet. Klaus Schulze kin wol ynpakke. Ik sil ris sjen oft der noch wat iten yn de friezer/kuolkast sit.  

 • Yn de herhelling: Knilles as Kening Redbad

  Rezjy: Marc Kooij [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5XTvT46Ou_s[/youtube]

 • Sleigh Bells – Road To Hell

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1lBtwEEsQ48[/youtube]

 • Ek op nije side KH18 gjin Frysk! +Updeet

  No, it kin wêze dat it noch komt, mar yn elts gefal hat it gjin prioriteit: de Fryske taal yn ferbân mei KH18. Der is in nije side makke. Hy is noch net klear, dat jou ik ta, mar no al kin sein wurde dat it der net al te moai útsjocht. Hjir stiet er,…

 • Tragyske moanne

  Ja, leave berntsjes, ik haw it pamflet. Ja, kocht. En ek al útlêzen, yn de trein rjochting Grins en werom. No baarnt it my yn, mar ik sil der (tink) op in oar plak oer skriuwe. Dat ik sis neat! Ek binnen, mar dan net kocht, want it is skandelike djoer, mar liend: de Samle…