Monthly Archives july 2012

Tsjoch!

Formidabel bakje

It is oars tige rêstich om Kulturele Haadstêd Ljouwert 2018 hinne! Wat stêkt dêr efter? Ik fertrou it net. Ris sjen, hawwe se no dat basis bidboek einlings ris yn it Frysk oersetten? En wêrom sitte de och sa kulturele mantsjes en wyfkes eins net op Facebook? Of is dat te dreech, technysk sjoen? Fragen! […]

Ut 2009: Fryske ferskes

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8QepYwvwGA0&feature=player_detailpage[/youtube]

Driek van Wissen oer Friezen

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ODleI4OVbgs&feature=player_detailpage[/youtube] De dichter des Vaderlands ben ik al draag ik een onsmakelijke sik ik ben tenminste niet zo voos en vies als de doorsnee domme Fries

dEROELS: Net mear sa as ik tocht

De simmerhit fan dEROELS, opnaam yn de Noorderzon studio troch Sytze Broersma. Kamera en montaazje: Elmar Kuiper, juny/july 2012 Mei tank oan: Figuranten foar de film ‘De Greidegeast’ [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Sf3z4V7B4FQ&feature=player_embedded[/youtube]

ôfstudearje op rjappels

Ja, dêr wie ik wer. Net ûngerêst wurde, as der ris in blochke oerslein wurdt! It binne frijwat hektyske dagen yn myn noch jonge libbentsje. Hat mei … te krijen. Ja, sensuer dus. Mar tige posityf wat ik te melden haw, wie it net dat it te persoanlik is! Ik wie ôfrûne tongersdei wer ris […]

Slowdive – Souvlaki (Full Album)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9V6ObosETls[/youtube]

Frysk literêr nijs

De plysje hat de dichter Klaas Andringa (29) út Easterwâlde oppakt, omdat er in amer mei hûnestront troch it rút fan kritikus Abe Kasma syn auto smiten hie. Dat barde ein juny oan de Assepot yn Easterwâlde. In dei earder wie it rút fan de auto fernield. Klaas Andringa Ut plysjeûndersyk hat bliken dien dat […]

LUDWIG Luchino Visconti

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0O3mK-kcWco&feature=player_detailpage[/youtube]

Graal fan de Aldi

Skitterend, manjefyk, wat moatte je mear sizze? Oer de útfiering fan Parsifal, juster yn A’dam. Jawis, bytiden statysk wat it toanielbyld oanbelanget, mar dan hawwe jo altyd noch de djip streamende muzyk fan Wagner. Benammen de ein sil ik net gau, ik hoopje nea, ferjitte. De Graal dy’t as in soarte fan spegeljend reuseftich medaljon […]