Monthly Archives juny 2013

It Anne-Feddema-útropteken

Oars al spitich hear, dat in hiel soad skreaune aktiviteiten nei Facebook ferhuze binne. Facebook is net iepenbier, en as jo ien syn kop net lije meie, dan kinne jo him/har blokkearje, sadat dy syn/har berjochten net mear te lêzen binne en oarsom ek net. Dus. No sa. Al iepenbier wie de ‘resinsje’ fan Abe […]

Frankfurt

Klik

Boereromans: Knilles hat se!

De Deade Dichter

Efkes klikke

Ele en Elly: it dilemma fan de rebel

Efkes op klikke foar in grutter byld

Sibearysk Mearke

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KJ5ry8SSGYY[/youtube]   Cornelis van der Wal lêst foar út syn meikoarten te ferskinen dichtbondel Sibearysk mearke Snieswit rûn fan de rots yn in smelle stream troch de keale bosk en de jonge foks syn sturt waard wiet doe’t er fleurich de fazant de kiel trochbiet. Fûgelbloed yn ‘e snie rûn gear ta in rare tekening, […]

Greate Pier en de Zombies from Hell.NL

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Sa6MnP2qwwo[/youtube]

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=unhwKUyyu60[/youtube]

Net nei Frankfurt, mar…

De Hillige List

Heden, de List fan Tsien Fryske Boeken is bekend wurden. Wat moatte wy hjir no wer fan fine? Der sitte in pear moaie boeken by, Elmar, Hidde en Elske K. bygelyks. Mar wat moat dy âlde shit fan in Brolsma en Van Houten? En, jo fiele him al oankommen: wêrom gjin Knilles? Ik sit hjir […]