Monthly Archives septimber 2013

John Cale – Fear Is A Man’s Best Friend

Fan dit en fan dat

Niiskrekt in lekker moarnsiten hân foar in Euro yn it Hema-restaurant. Goed, dy omelet is al wat spûnzich, mar it sêdet wol. Fierders krije jo der in croissant (krwassant?) by en kofje. Ik sil it faker dwaan, dat stiet fêst. Moai dat Klaas van der Hoek dit webloch efkes neamt yn syn Gysbert-besprekken foar de […]

Nine Inch Nails – The Downward Spiral

Ele en Elly wurde al in bytsje senuweftich!

DIE ROSE VOM LIEBESGARTEN (Hans Pfitzner)